Subscribe to our newsletter:

Rak Rygg

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Rak rygg ønsker å bevisstgjøre KS Bedrifts medlemmer og ansatte i de kommunale tjenestene på etiske utfordringer.

Gjennom å vise deg kort med ulike påstander, beskrivelser av holdninger, etiske dilemma eller vanskelige situasjoner, er målet å belyse og øke bevisstheten rundt temaene, ikke for å finne rett og feil, men for å få frem flere sider av en sak.