Subscribe to our newsletter:

Miss Thailand 2555

Free
iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

เพื่อการใช้งานทีดีแนะนำให้ Delete App ตัวเก่าแล้ว Download ใหม่แทนการ update

Missthailand 2555 เป็นแอพพลิเคชั่นจาก MCOT talent สำหรับรวบรวมงานประกวดนางสาวไทยปีพศ.2555 ซึ่งจะมี profile และ gallery ภาพของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้ายให้ชม นอกจากนั้นยังมีภาพและ vdo ภารกิจของ 3 สาวงามผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ว่าพวกเธอมีภารกิจอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างมาคอยรายงานให้ทราบกัน