Subscribe to our newsletter:

Sweet Mobile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Sweet mobile skapar användarupplevelse, effektivitet och affärsnytta för säljare, kundservice och ledning.

Våra lösningar ger dig mer tid för det som skapar värde i organisationen – kunden. Sweet mobile är situationsbaserat och effektivt och erbjuder lösningar inom såväl projekthantering, kundhantering, ärendestöd, kundservice, kundvård, offerthantering, behovskartläggningar som rapportering.

Sweet mobile server gör det väldigt lätt att bygga upp och konfigurera kundspecifika affärslösningar. Med information från affärs-, produktions- och crm-system direkt tillgänglig i era mobila enheter ökar produktivitet, avslutsgrad och kundnöjdhet väsenligt.

Genom Sweet mobiles situations och rollbasering får era användare alltid tillgång till precis rätt information och funktion vid rätt tillfälle.

Ladda ner vår applikation till din iPhone nu och testa med exempeldata för att göra en första utvärdering av användarupplevelse och funktion. Vill ni koppla applikationen till era egna system så krävs en server komponent som licensieras separat.

Kontakta oss gärna på info@sweetsystems.se eller www.sweetsystems.se för adress samt användaruppgifter till demomiljön eller för vidare information.