Subscribe to our newsletter:

DOBRÁ ŠKOLA

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Newsstand
  • Parenting & Family
I want this app
Download from AppStore

DOBRÁ ŠKOLA je mesačník o škole, výchove a vzdelávaní. Je určený najmä učiteľom základných a stredných škôl, čítajú ho však aj rodičia a študenti, ktorých zaujíma problematika vzdelávania. Snažíme sa spoločne diskutovať o problémoch nášho školstva a hľadať odpovede na otázku, ako by mala vyzerať dobrá škola. Časopis má 40 strán, vychádza 10 x ročne (okrem júla a augusta), vždy začiatkom mesiaca. Kto si na iPade zaplatí ročné predplatné*, získa zadarmo aj niektoré staršie čísla.

* Platba za predplatné bude zaplatená z vášho iTunes účtu po potvrdení o nákupe. Predplatné sa automaticky obnovuje, čo znamená, že bude automaticky predĺžené po vypršaní jeho platnosti. Vždy môžete zrušiť nasledujúce predĺženie predplatného najneskôr 24 hodín pred koncom súčasného predplatného obdobia.

Cena jedného čísla je 1,89 €, cena ročného predplatného (10 čísel) je 15,99 €.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.coverpageapp.com/policy