Subscribe to our newsletter:

ניהול - הדרכות בוידיאו בנושאי ניהול ועסקים

Free
iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

אפליקציית אייפד ייחודית זו הינה אפליקציה מרכזת לכל הדרכות הניהול שלנו.
מעת לעת יתווספו לה הדרכות חדשות, בהם תוכלו לצפות, ללמוד, ולרכוש.

http://youtu.be/KYFaLb86xAY

עורך הסדרה:
מר יצחקי חן

ההדרכות הכלולות בגרסה זו:
משא ומתן - כלי ניהול / מאת: עו"ד מיכאל צור
כשלים במשא ומתן / מאת: עו"ד מיכאל צור
משא ומתן משברי / מאת: עו"ד מיכאל צור
ניהול פרויקטים / מאת: שי שרגל
ניהול סיכונים בפרויקטים / מאת: שי שרגל
תזמון פרויקטים / מאת: ד"ר שמואל סטשבסקי
ניהול עמותות ומלכ"רים / מאת: רו"ח איריס שטרק
ניהול המשאב האנושי בארגון / מאת: פרופ' אריה סקופ
מצוינות ושיפור ביצועים בארגון / מאת: פרופ' אריה סקופ
שיפור ביצועים בארגון / מאת: מירי שפירא
העברת מסר / מאת: שירי אברהם
תקשורת אישית בינלאומית / מאת: ורדה שילה

איך לתפעל את האפליקציה? פשוט מאוד...
במסך בחירת שפת הלומד יש לבחור "עברית" (דגל ישראל), ולאחר מכן יתקבל מסך עם רשימת ההדרכות.
בשלב ראשון, יש לבצע "אקטיבציה" לכל הדרכה, קרי, להוריד את סרטי החינם המגיעים עמה.
בכניסה החוזרת ניתן יהיה לצפות ישירות בסרטי הלימוד, ללא צורך בהורדה חוזרת.
חשוב! סרטים שהורדו ניתנים לצפייה "אוף-ליין" – אין צורך עוד בחיבור אינטרנטי לצפייה בהם.

שימו לב: בכל הדרכה שישנם מספר פרקים (סרטים) הניתנים להורדה בחינם, וכי את השאר ניתן להוריד ע"י שדרוג לגרסה המלאה מתוך האפליקציה (כרוך בתשלום).

לימוד מהנה!