Subscribe to our newsletter:

Cadw

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

With over 120 sites across Wales, you’re certain to have a monumental day out with Cadw. From castles that tell stories of medieval princes to sites that remind us of Wales’s proud heritage as one of the first industrial nations in the world , you can explore 6,000 years of history across the country with this app.

Search for your nearest Cadw site by distance or find it on the handy built-in map. You can also easily find exciting events taking place at Cadw sites, check opening times and admission prices or call the site direct from the app.

Other features include:

· Site descriptions – find out more about your favourite sites.
· Image galleries on larger sites.

Gyda mwy na 120 o safleoedd ledled Cymru, rydych chi’n siŵr o gael diwrnod i’w gofio gyda Cadw. O gestyll sy’n adrodd storïau tywysogion yr oesoedd canol i safleoedd sy’n ein hatgoffa am dreftadaeth falch Cymru fel un o’r cenhedloedd diwydiannol cyntaf yn y byd, gyda’r ap yma gallwch weld 6,000 o flynyddoedd o hanes drwy Gymru gyfan.

Chwiliwch am safle agosaf Cadw yn ôl pellter, a dod o hyd iddo ar y map mewnol hwylus. Gallwch chwilio yn ôl lleoliad er mwyn dod o hyd i’r digwyddiadau cyffrous sydd ar y gweill ar safleoedd Cadw, cael golwg ar amserau agor neu brisiau, neu ffonio’r safle yn uniongyrchol o’r ap.

Mae nodweddon eraill yr ap yn cynnwys:

· Disgrifiadau o’r safleoedd - rhagor o wybodaeth am eich hoff safleoedd.
· Oriel o ddelweddau o’r safleoedd mawr.