Subscribe to our newsletter:

Akademik

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Newsstand
I want this app
Download from AppStore

Stáhněte si časopis Akademik a získejte přístup k zajímavým článkům a informacím nejen z akademické půdy. Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava je vydáván jako informační materiál univerzity, který slouží nejen k prezentaci dění na univerzitě, ale také k její propagaci navenek. Je distribuován mezi pedagogy a studenty a rozesílán univerzitám, středním školám a také významným podnikům a firmám, spolupracujícím s naší univerzitou. Časopis si klade za cíl soustředit z univerzity zajímavé informace a to za přispění pedagogů a studentů, pokud možno vyváženě a s ohledem na aktuální dění. Jde o periodikum vydávané od roku 2010 ve čtvrtletních intervalech, kromě období prázdnin. Mimo tištěnou podobu časopisu existují i www stránky časopisu. Více na www.vsb.cz/akademik. Vyvinuto ve spolupráci AstrumQ interactive a VŠB-TU Ostrava.