Subscribe to our newsletter:

Portal Pacjenta LUX MED

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Portal Pacjenta LUX MED to bezpłatna, wygodna, szybka i bezpieczna aplikacja mobilna, która umożliwia m.in.:
- rezerwację, podgląd i odwoływanie umówionych wizyt,
- przeglądanie historii wizyt,
- przeglądanie wyników badań laboratoryjnych,
- przeglądanie grafików pracy lekarzy,
- sprawdzenie lokalizacji placówek należących do Grupy LUX MED.
- przeglądanie Karty Pacjenta
- przeglądanie komentarzy lekarzy

Korzystanie z aplikacji jest możliwe dla posiadaczy konta drugiego poziomu do Portalu Pacjenta. Konto można założyć poprzez sekcję e-rezerwacje na stronie www.luxmed.pl. Należy pamiętać, że założenie konta 0 i 1 poziomu nadaje dostęp jedynie do ograniczonej funkcjonalności Portalu. Aby móc w pełni korzystać z Portalu Pacjenta jak i aplikacji na telefony i tablety, wymagane jest konto drugiego poziomu potwierdzone osobiście podpisanym regulaminem w dowolnej placówce Grupy LUX MED.

Aplikacja Portal Pacjenta LUX MED jest bezpłatna.

Pobranie i korzystanie z aplikacji może wiązać się ze standardowymi opłatami za przesył danych, zgodnie z zawartą umową na usługi telefonii komórkowej.
Wykonywanie połączeń na Infolinię LUX MED poprzez aplikację wiąże się ze standardowymi opłatami za połączenia telefoniczne, zgodnie z zawartą umową na usługi telefonii komórkowej.

Aplikacja Portal Pacjenta LUX MED w sklepie AppStore nie jest tożsama z aplikacją firmy LUXMED z Lublina. Grupa LUX MED nie posiada placówek własnych w tej miejscowości, a tym samym nie można ich wyszukać na liście placówek w aplikacji.

------------------------------------------------------------------

LUX MED Patient Portal is a free, comfortable and safe mobile application that allows you to do the following:
- login in using your Login Profile secured by a PIN code
- scheldule, view and cancel any appoitments
- view your lab results
- view the scheldule of our doctors
- check the location of LUX MED Group clinics
- view Patient Card
- view Doctor's comment

Conditions: Please note that to gain access to the full functionality of Patient Portal and to the application smartphones and tables you need a second level account on the Patient Portal platform. To create a second level account you need to report to your nearest LUX MED Group clinic to accept and sign our regulations.

Please note that accounts with 0 and 1 level only give you access to a very limit functionality of the Portal Patient platform and do now allow you to use mobile applications on smartphones and tablets.

The LUX MED Patient Portal application is free to use.

Please note that downloading and using the application uses data transfer. Standard data charges (regulated by your agreement with your service provider) may apply. Making calls to the LUX MED callcenter via the application uses normal phone connectivity and standard phone billing (regulated by your agreement with your service provider) may apply.

The LUX MED Patient Portal apllication that is available in the AppStore is not in any way connected to the application created by LUXMED from Lublin. The LUX MED Group desn’t have any clinics in Lublin and therefore they cannot be found in the clinics list in this application.