Subscribe to our newsletter:

Guldjakt på Karlsborg

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Denna applikation förser dig med information om platserna du besöker under “Jakten på den försvunna guldreserven”.

På utvalda platser på Karlsborgs fästningsområde sitter så kallade QR-koder uppsatta. Genom att "scanna" dessa i applikationens kameraläge låser man upp information kopplad till den aktuella platsen. Hela ramen runt QR-koden måste vara synlig för att kameran skall kunna registrera koden!