Subscribe to our newsletter:

Mapy zatížení ČSN

$9.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Aplikace pomocí souřadnic nebo aktuální polohy mobilního zařízení vytvoří výřez ze sněhové a větrné mapy dle ČSN EN 1991-1-3 a 1991-1-4. Tento výřez s označenou polohou lze posléze uložit a použít jako podklad pro výpočet proměnných zatížení.
Jako zdroje byly využity informace poskytnuté ÚNMZ a převzaté z platných norem ČSN EN. Údaje poskytované touto aplikací a kompletní postupy dle ČSN EN je také možné získat v informačním centru ÚNMZ, nebo prostřednictvím ČSN Online. Použité části ČSN EN jsou vydány se souhlasem poskytovatele.

Based on input coordinates or current location the app creates cropped image from snow and winter loading area maps as published in Eurocode 1 (Czech National Annex). Both images can be saved and used as a reference for determining the code's prescription for the loading calculations.
Sources are taken from UNMZ (Czech official publisher of national standards). The full statement of national annexes and other sources can be obtained at UNMZ information center or online from csnonline.unmz.cz. All sources used in this app were approved by UNMZ.

Currently valid only for the region of the Czech Republic !