Subscribe to our newsletter:

CI Time Reader

Free
iPad
Genres:
  • News
  • Newsstand
  • News & Politics
I want this app
Download from AppStore

Obsah časopisu
CI Time je odborný analytický měsíčník pro přemýšlivé a přemýšlející. Přináší texty, které jdou pod povrch věcí. Píše o tématech, která dnes hýbou (anebo zítra mohou hýbat) světem. Autorský tým CI Time tvoří přední specialisté ve svých oborech se schopností jasně formulovat závěry. Mnozí z nich přispívají do předních domácích i evropských periodik.
Stálé rubriky přinášejí analytické texty o domácí a mezinárodní politice, bezpečnostních otázkách, ekonomice, evropské problematice, IT, zdravotnictví, sociálních věcech, kultuře i společnosti jako takové. Tyto analýzy se zabývají lokálními i globálními problémy. Vidí věci v souvislostech, hledají paralely i rozdíly. V časopise CI Time najdete také rozhovory s významnými odborníky z celého světa. Jejich analytické soudy jsou mnohdy neotřelé, ale o to přesněji vyjadřují realitu.
V CI Time se snoubí a navzájem obohacují akademické pohledy, reprezentované profesory prestižních univerzit, s analýzami ryzích praktiků.

CI Time Reader
Aplikace CI Time Reader umožňuje pohodlně číst a archivovat jednotlivá čísla časopisu CI Time na vašem tabletu.
V sekci „Dokumenty ke stažení“ jsou k dispozici všechna vyšlá čísla. Vybrané číslo CI Time se po stažení objeví v sekci „Knihovna“. Čísla doporučujeme stahovat při připojení pomocí WIFI. Aktualizace této sekce probíhá jednou za 5 hod.
V „Knihovně“ jsou uložena všechna již stažená čísla CI Time, stačí kliknout a celý časopis se otevře ke čtení. Další funkcí knihovny je možnost aktualizace již stažených čísel. Velkou výhodou aplikace je, že jednotlivá vydání jsou uložena přímo ve vašem tabletu a pro jejich čtení již nemusíte být připojeni k internetu.
CI Time můžete číst v obrazovém nebo textovém módu. V obrazovém módu se časopis otevírá se zobrazenou horní a spodní lištou, kterou lze schovat nebo naopak obnovit jednoduchým kliknutím do středu obrazovky. Velikost zobrazení stránky lze jednoduše přizpůsobit vašim potřebám pomocí gest (zvětšit, zmenšit). Pokud se vracíte k již rozečtenému časopisu, otevře se vždy přesně v místě, kde jste minule skončili.
Pomocí ikony v horní liště nebo dvojklikem lze přejít do textového módu. Ten poskytuje možnost rychlé změny velikosti písma a podsvícení obrazovky, čímž je zaručeno pohodlné čtení. Pokud potřebujete zobrazený text odeslat mailem, stačí v tomto módu kliknout na ikonu pošty a celý text se zobrazí v rozhraní e-mailu.
Aplikace dovoluje prohlížet časopis po stránkách nebo dvoustranách. Způsob zobrazení se volí automaticky podle natočení tabletu.
Pro listování v časopisu poskytuje CI Time Reader tři varianty:
1)Jednoduchý posun stránek zleva doprava (textový i obrazový mód).
2)Výběr pomocí interaktivního obsahu (textový i obrazový mód).
3)Volbu pomocí lišty se zmenšenými náhledy stránek ve spodní straně aplikace (obrazový mód).
Pokud vás některý článek zaujme natolik, že se k němu chcete v budoucnu vrátit, stačí kliknout na ikonu hvězdičky v horní liště a přidat poznámku. Poznámky můžete editovat a mazat.
Přejeme vám příjemné čtení.