Subscribe to our newsletter:

Print Partner

Free
iPad
Genres:
  • News
  • Newsstand
  • News & Politics
I want this app
Download from AppStore

Print Partner jest pierwszym w Polsce czasopismem dla menedżerów dużych firm, agencji reklamowych, wydawnictw, ich działów marketingu i działów zakupów itp., Jest wydawany jako monograficzne prezentacje, kompendia wiedzy na temat rynków i technologii przekazu oraz przechowywania informacji w formie druku a także zapisu elektronicznego. W szczególności dotyczy to sektora poligraficznego, opakowaniowego oraz biurowego.