Subscribe to our newsletter:

Norsk Prisbok

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Nå med 2015 data og versjon som fungerer både for iPhone/iPod touch og iPad! 2014 versjonen og nyere støtter også visning av LCC data.

Norsk Prisbok er et oppdatert oppslagsverk som inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt livssykluskostnader og carbon footprint verdier.

App'en vil som boken med sine årlige utgivelser, følge utviklingen i byggebransjen. Boken inneholder mer enn 1700 ferdigkalkulerte elementer, over 7000 priser, tider, reseptmengder, LCC og CO2- verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for 65 bygningstyper i.h.t NS 3457.

Den er skreddersydd for å kunne benyttes i flere prosjektfaser. Fra kostnadsvurdering i tidligfasen av et eller flere prosjektkonsepter, basert på overordnede nøkkeltall, til vurdering av bæresystem i en bygning og sammenligning av kostnader for ulike kvalitetsvalg.

Blant våre kunder er arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og utbyggere, entreprenører og byggmestere, dvs. alle profesjonelle aktører i den norske byggebransjen.

In English: Norsk Prisbok contains price and construction data for the Norwegian market.