Subscribe to our newsletter:

Cyw - Y Fferm

Free
iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Mae’r anifeiliaid yn mwynhau gweithio ar y fferm wrth roi help llaw i’r ffarmwr. Pawb, hynny yw, heblaw Llew.
‘Does gan Llew ddim syniad sut i helpu pawb gyda’u gwaith , a mae’n creu mwy o drafferth i bawb wrth drio helpu. Dewch i helpu Cyw a’r criw, a Llew ddod o hyd i waith arbennig iddo fe ar y fferm.

Mae’r stori ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, gyda throslais ac amlygu testun. Mae gêm i’w chwarae wrth ddarllen, sef dod o hyd i ddeg hadyn, un ar bob tudalen. Bydd rhain yn agor gêm arbennig gyda chwe gem llai i’w chwarae hefyd.

Mae eich barn yn bwysig, felly cysylltwch â ni neu gadewch eich sylwadau.

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch: tifiacyw@cubeinteractive.co.uk

--

The Cyw crew love to help the farmer on the farm, everyone that is, apart from Llew.
Llew doesn't know what to do tries to help everyone, but ends up being more of a hindrance than a help. Come and help Cyw, the crew and Llew find a job for him on the farm.

This story is available in Welsh and English, with voiceovers and text highlights. You have 10 seeds to find, one hidden on every page which will unlock a special game with 6 fun mini games.

Feedback is appreciated so please get in touch or leave some comments.

For Customer Support or if you have any questions, please email: tifiacyw@cubeinteractive.co.uk