Subscribe to our newsletter:

Naturens kalender

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
I want this app
Download from AppStore

Följ naturens kalender direkt där du står och går!

När börjar tussilagon blomma, när slår björklöven ut, när är blåbären mogna och när blir lönnlöven höstfärgade? Med denna app kan du enkelt rapportera dina observationer i Växtkalendern.

Är du biodlare och intresserad av att följa när bin och humlor drar, hur honungsproduktionen utvecklas i bikupan och om det har krävts stödutfodring i bisamhället eller ej? Med denna app kan du också rapportera dessa observationer i Bikalendern.

Direkt när du sett något intressant fenomen noterar du i appen vilken växt, vilken fas (blomning, lövsprickning, skottskjutning, bärmognad, höstfärger och lövfällning), vilken plats och vilken tidpunkt som observationen gäller. Till din hjälp har du en artlista på olika växter som är intressanta att följa samt telefonens GPS-funktion tillsammans med karta för att placera observationen rätt geografiskt. I Bikalendern kan du dessutom rapportera bikupans utveckling (antal yngelklot, honungsproduktion och antal skattlådor) och bikupans status (levandestatus, stödutfordring och status gällande varroa-kvalster). Observationerna laddas sedan upp till en nationell databas, för att bli en del av det frivilliga rapporteringsnätverk som Svenska fenologinätverket driver. Detta kräver att du har ett inloggningskonto. Det skaffar du dig på www.naturenskalender.se.

Du kan också rapportera till Växtkalendern på www.naturenskalender.se och till Bikalendern på www.bikalendern.se. Förutom rapportering, kan du få visualisering av inskickade rapporter samt administrera ditt konto. Du kan även anmäla dig till att bli en s.k. fenologiväktare, där du rapporterar observationer av ett prioriterat urval av arter enligt en fastställd manual.