Subscribe to our newsletter:

iKostra

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Hvor mye bruker din kommune på pleie- og omsorgstjenesten? Hvordan er barnehagedekningen? Hvordan er avgiftsnivået?
Telemarksforsking har utviklet iKOSTRA som kan gi deg svar på disse spørsmålene og de fleste andre som har med kommunal drift å gjøre.

iKOSTRA gir en kjapp oversikt over hvordan status er i den enkelte kommune.

* 38 nøkkelindikatorer
* Rangering av kommuner
* Søk etter kommune
* Trend og graf ifht de 2 foregående år
* Sammenligning med landsgjennomsnittet
* Data gjelder 2011 og de 2 foregående år

Alle landets kommuner er pliktet å rapportere til databasen KOSTRA(KOmmune-STat-RApportering). KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Telemarksforsking har inngående kjennskap til KOSTRA. Vi har bl.a. gjennomført flere effektiviserings- og omstillingsprosjekter for enkeltkommuner. KOSTRA-data har vært sentrale i slike analyser.