Subscribe to our newsletter:

Övervinn din flygrädsla

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Bota din flygskräck på 30 minuter

Flygrädsla är en fobi som sitter djupt i många människor. Men då flygskräcken är mentalt baserad - dvs den uppstår på grund av de tankar vi gör oss omkring de situationer vi hamnar i (till exempel tankar på att flyga eller sätta oss i ett flygplan), kan vi ändra sättet vi reagerar på - snabbt och effektivt - med NLP (neuro-lingvistisk programmering).


Hur fungerar NLP på flygrädsla?

Vi börjar med att gå in och ändra på de tankemönster som hänger ihop med flygrädslan - och får med hjälp av sk. fobikurering vänt upplevelsen till att bli positiv i stället för skräckinjagande. Resultatet märks snabbt - redan efter första genomlyssningen kommer du att tänka annorlunda omkring flygning - och på kort tid kommer flygskräcken att vara så dämpad att du kan flyga enkelt och obesvärat.


Detta får du ut av “Övervinn din flygrädsla”.

- Du slipper din flygrädsla med hjälp av hypnos
- Du få mer kontroll över dig själv och lär dig njuta av flygturen
- Du får coaching och ytterligare tekniker för att få bort flygskräcken
- Du får en hypnos för att ta bort och förebygga flygrädsla i framtiden
- Och sist men inte minst: du slipper vara rädd och känna dig instängd


Ljudboken är lättlyssnad, och laddad med erfarenhet, effektiv hypnos, visualisering och strategier för att bota flygskräck. Alla metoder är beprövade många gånger om - och kommer fungera även för dig.