Subscribe to our newsletter:

VIP Experience

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

"VIP Experience"
האפליקציה מציעה לכל באי
האירוע מגוון שירותי מידע ונטוורקינג בממשק חדשני

האפליקציה מאפשרת לכל המשתתפים, אשר הורידו את האפליקציה, ליצור קשרים
ונטוורקינג בממשק חדשני ואינטואיטיבי.

לאחר הרשמה לאפליקציה ובחירת הכנס המבוקש תוכלו:

לקבל מידע על האומנים והמציגים.

לבנות לוח אירועים אישי אשר יכיל את ההופעות המועדפות עליכם. האפליקציה תציג
הודעה 10 דקות לפני ההופעה אשר בחרתם גם אם האפליקציה לא פעילה.

לקבל מידע על האומנים.

לתקשר עם משתתפים אחרים באירוע ע"י שימוש בממשקי האפליקציה השונים

לראות את המרחק מהמקום בו אתם נמצאים לעומת משתמשים אחרים, ע"י שימוש ב ג'י פי אס.

ממשק חיפוש משתמשים מחוברים