Subscribe to our newsletter:

Matematika

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Programėlę sudaro susistemintas pagrindinių matematikos formulių rinkinys.
Formulės pateiktos tokia tvarka ir apimtimi, kuri atitinka aukštosios mokyklos matematikos kursą.

Programėlėje pateiktos pagrindinės elementariosios ir aukštosios matematikos formulės, kurios yra naudotinos:
✓ vidurinių mokyklų moksleivių
✓ aukštesniųjų mokyklų ir universitetų studentų
✓ aukštesniųjų mokyklų ir universitetų dėstytojų
✓ ir visų, kas domisi matematika.

Programėlėje galima rasti virš 800 formulių net iš 24 skyrių, pradedant algebra, geometrija, trigonometrija, baigiant formulių rinkiniais iš eilučių, integralų, finansų matematikos pradmenų, tikimybių teorijos ir matematinės statistikos elementų skyrių.

PAGRINDINIAI FUNKCIONALUMAI:
★ Informacija susisteminta į skyrius, kuriuose formulės sugrupuotos pagal paskirtį.
★ Kiekvienas skyrius dar išskaidytas į smulkesnius poskyrius.
★ Kiekvieną pasirinktą formulę galite įtraukti į žymas (favorites).
★ Paieškos pagalba galite rasti reikia formulę ar teoremą - ieškoma ir skyrių pavadinimuose, ir pačių formulių aprašymuose. Paieškos rezultatai bus saugomi tol, kol patys jų neišvalysite.