Subscribe to our newsletter:

Daily Speaking English

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

App สำหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษประจำวัน ใครๆ ก็พูดได้ ง่ายนิดเดียว"

- สำหรับผู้ที่ต้องการสนทนากับชาวต่างชาติ
- อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ก็ทอล์คกับฝรั่งได้
- ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาภายในหนังสือ "พูดอังกฤษประจำวัน ใครๆ ก็พูดได้ ง่ายนิดเดียว"
====================================
เปิดโลกของการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จากเนื้อหาที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ละหัวข้อประกอบด้วยคำอธิบายเนื้อหา รูปแบบประโยคที่สำคัญ และตัวอย่างบทสนทนา มีคำอ่านเลียนเสียงไทยประกอบทุกประโยค สำหรับผู้ที่ไม่เก่งการอ่านภาษาอังกฤษก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จากหนังสือเล่มนี้แน่นอน ในท้ายบทยังมีศัพท์พ้องท่องจำง่าย เพื่อให้สามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายๆ ซึ่งจะทำให้เราสนุกกับการสร้างประโยคได้อย่างหลากหลายมากขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app