Subscribe to our newsletter:

Chinese-Mongolian Dictionary

$19.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Сүүлийн жилүүдэд Монгол, Хятад хоёр орны харилцаа өргөжиж байгаатай уялдан хятад хэл сурч, судалж байгаа залуусын тоо олширч байна. Гэвч хятад хэл сурагчдад зориулсан толь бичиг ховор байдаг билээ.

МУИС-ын Хятад хэлний багш Ц.Ганбаатарын эмхэтгэн гаргасан энэхүү толь бичиг нь 4502 ханз болон хоёроос дээш ханзаар бүтсэн 18220 шахам хятад үгийг багтаасан юм.

Уг толь бичигт толгой ханз үсэгт монгол орчуулгыг өгөхийн хамт түгээмэл хэрэглэдэг хоршоо үгийг латин буюу пиньинь галигаар хөгний хамт бичиж оруулсны дээр мөн зарим өвөрмөц хэллэгийг толгой үгийн тайлбарын төгсгөлд оруулсан болно.