Subscribe to our newsletter:

Shooting Frenzy HD

$0.99
iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Board
  • Puzzle
I want this app
Download from AppStore

Shooting Frenzy HD - A colorful game, speed and require the skill of your react. The game is very simple, you just need to shoot at least 3 eggs that have same color to get score. Sure, you can see the game is increasingly attractive because of increasingly intense levels. Try to get score consecutively to gain combo points in the shots. You will receive the great destructive power bomb if you reaches x7 combo. Wow, very fantastic, right? However, you will be bothered by birds suddenly appear and drop more other color eggs on the map. Use the flexible reaction to destroy it.

Shooting Frenzy have 3 styles of play: Endless Puzzle, Time Trial & Battle.
1. Endless Puzzle:
This type of game is unlimited. You can try to shoot to hold out as long as possible with the highest score. This type never make you bored because each day you may achieve higher accomplishment . You will be ended the game when an egg that was touching by the limited rope.
2. Time Trial :
This type of game is for those who always want to win the game. You will never be lost. Your purpose is to clean all eggs appear on the screen with as short time as possible. This time is your accomplishment that you achieved.
3. Battle : ( coming soon)
This is the arena for 2 players online. Your mission is to win in the fights to compete the totem that have strength when you take part in the arena. It promises to be the type of attractive game.

Video Demo Link :
http://www.youtube.com/watch?v=6hDFReBi7nU

Bắn Trứng (Shooting Frenzy) – Một trò chơi đầy màu sắc, tốc độ & đòi hỏi kỹ năng phản ứng nhanh của bạn. Cách chơi game rất đơn giản, bạn chỉ cần bắn ít nhất 3 quả trứng cùng màu để được ăn điểm. Chắc chắn bạn sẽ luôn thấy trò chơi hấp dẫn và ngày càng cuốn hút vì cấp độ ngày càng gay cấn. Hãy cố gắng ăn điểm liên tiếp để đạt được combo trong các lần bắn. Bạn sẽ được bom có sức mạnh công phá rất lớn nếu đạt combo 7. Wow, thật tuyệt phải không ? Tuy nhiên, bạn cũng sẽ bị làm phiền bởi chú chim bất thình lình xuất hiện thả thêm các màu trứng khác lên bản đồ. Hãy dùng sự linh hoạt phản ứng để tiêu diệt nó.

Shooting Frenzy có 3 kiểu chơi : Endless Puzzle, Time Trial & Battle.
1. Endless Puzzle:
Đây là kiểu chơi không giới hạn. Bạn cố bắn để cầm cự càng lâu càng tốt với số điểm cao nhất . Kiểu chơi này không bao giờ khiến bạn nhàm chán vì mỗi ngày có thể bạn lại đạt được thành tích cao hơn. Bạn sẽ kết thúc trò chơi khi một quả trứng nào đó bị chạm vào dây thừng giới hạn.
2. Time Trial :
Trò này dành cho những người chơi luôn muốn chiến thắng. Bạn không bao giờ bị thua. Mục đích của bạn là làm sạch tất cả trứng xuất hiện trên màn hình với thời gian càng ngắn càng tốt. Khoảng thời gian này chính là thành tích của bạn đạt được.
3. Battle :( coming soon)
Đây là đấu trường dành cho 2 người chơi online. Nhiệm vụ của bạn là chiến thắng trong các cuộc đấu để dành vật tổ mở ra sức mạnh khi bạn tham gia đấu trường. Hứa hẹn đây là kiểu chơi hấp dẫn.
Video Demo Link :
http://www.youtube.com/watch?v=6hDFReBi7nU