Subscribe to our newsletter:

Miljøstatus Kart

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Miljøstatus i Norge gir deg miljøinformasjon for stedet du til enhver tid befinner deg på.

Med de nye mobilkartene kan du enkelt finne geografisk miljøinformasjon om dyr og planter, kulturminner, forurensning, støy og mye annet i hele Norge, inkludert Svalbard. Du kan også finne informasjon om utslipp i andre land i Europa.

Miljøstatus-redaksjonen er takknemlig for meldinger om feil og mangler og tar svært gjerne imot synspunkter eller generelle kommentarer til løsningen på miljostatus@miljodir.no.

Denne bør endres til:
Du finner også miljøkartet som pc-versjon med flere funksjoner og miljødata på www.mljøstatus.no/kart
Du kan også bruke http://mobilkart.miljostatus.no direkte i mobilens nettleser.