Subscribe to our newsletter:

Sluta stamma med hypnos - dämpa din stamning och lär dig tala med lugn i rösten

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Så lär du dig tala utan att stamma - med hjälp av hypnos:

Hypnos är ett kraftfullt verktyg för att ändra vanor och beteenden - och inte minst röstmönster. Styrkan i hypnos ligger i att vi kan ändra våra vanor på ett djupt och omedvetet plan. Det är svårt att bara tänka sig till att tala utan att stamma, men om vi påverkar hela den grundläggande strukturen för hur vi talar - är det inte bara lättare, utan faktiskt möjligt att dämpa eller helt ta bort stamningen.

Sluta stamma med hypnos - dämpa din stamning och lär dig tala med lugn i rösten är en hypnos som hjälper dig slappna av mer när du talar, för att med tiden få bort din stamning. Genom hypnosen får du slappna av lugnt och behagligt, och med lite tid hjälper hypnosen dig att ändra ditt talmönster för alltid.

Stamningen kommer av att vi använder en icke avsedd del av vår hjärna till att styra vårt tal, nämligen den högra sidan i stället för den vänstra. I hypnosen arbetar vi med att träna dig använda rätt del av hjärnan när du talar helt automatiskt - och utan att du ska behöva tänka på det.


Hur fungerar hypnosen mot stamning?

Genom att visualisera att vi använder rätt del av hjärnan och genom att öva dig mentalt i att använda din röst medvetet, logiskt och avslappnat, bygger vi sakta men säkert upp ett stabilt tal. Utan stamning, rädsla och osäkerhet. Hypnos fungerar bäst vid upprepat användande och bearbetning av tankeprocesserna.


Hur du använder hypnosen mot stamning

Lyssna dagligen i 21 dagar på hypnosen. Under den perioden får du gärna tänka på hur du talar, när du stammar och när du inte gör det. Och efter de 21 dagarna provar du bara att låta hypnosen göra sitt arbete utan att tänka på om du stammar eller inte. Bara tala och låt hypnosens arbete med ditt undermedvetna visa sin effekt. Ta dig tiden - och tillåt dig själv att lära dig tala utan att stamma. Det kommer vara värt tiden!