Subscribe to our newsletter:

Fjære og Flo

$1.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Sports
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Få oversikt over flo og fjære tidspunkter, månefase samt tidevanns verdier i en pen grafisk innpakning!

- Støtter referanse nivåene: Sjøkartnull, Middelvann, og NN1954
-Appen gir deg tidspunktet for flo, fjære og informasjon om de beregnete tidevanns høydene i cm over et valgt referansenivå.
-Du får en grafisk oversikt over hvordan tidevannsbølgen utvikler seg over tid. Grafen viser både det beregnete tidevannet og det faktiske målte (se skjermbilde under.. det målte tidevannet oppdateres et par ganger i døgnet)
-Grafen viser tidevanns høyden ved nåværende tidspunkt (feilmargin her er 19 min)
- De siste uka med data blir lagret offline noe som gjør det mulig å se på disse datene uten å ha nett forbindelse.
-Mulighet for å legge til en egen offset i minutter fra målt stasjon noe som gjør at tidevannet for din lokasjon kan vises i en egen kolonne.
Feks har Øygarden i Bergen en offset på rundt +15 min i forhold til flo og fjære tider på målestasjonen i Bergen (se skjermbilde)

Setter stor pris på om du tar deg tid til å rate appen å komme med ris/ros.

Dataene hentes fra Statens kartverk Sjø. Data tilgjengelig er 2013, 2014 data.
Jeg tar ikke ansvar for fullstendigheten og nøyaktigheten av de dataene som vises fram. Da jeg ikke har mulighet til å kvalitetssikre all data, kan det være rom for feil. Ta hensyn til dette!.

App og data blir sjekket daglig og skal virke. For de som rapporterer om NA verdier og at ting kke virker er dette sanns. pga at nettverket dykkers blokkerer port 90

- (OBS) data for 11 mars vil mangle en flo og fjære data pga database oppdatering som skjer nå. Du vil se flo fjære tid på grafen. Gjelder kun denne datoen hvor det vil mangle