Subscribe to our newsletter:

Conversations in Daily Life 2

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

App สำหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา พร้อมคำแปลภาษาไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้"

เป็นผลงานต่อเนื่องจากชุดที่ 1 ซึ่งมีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี ในชุดนี้ได้จัดทำเนื้อหาบทสนทนาใหม่ๆ และไม่ซ้ำกับชุดแรก โดยเน้นเนื้อหาที่เหมาะกับยุคสมัยสังคมในปัจจุบัน สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน

เนื้อหาภายในหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้"
===========================================
ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษอย่างครบครัน พร้อมกับเพลิดเพลินในรูปแบบการ์ตูนความรู้ ภาพการ์ตูนสดใสสีสันสวยงามชวนติดตามยิ่งขึ้น 4 สีทั้งเล่ม

Conversation
บทสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนจบ และไม่ซ้ำกับชุดแรก

Grammar
อธิบายโครงสร้างประโยค เพื่อให้ผู้เรียน ใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Vocabulary
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทนั้นๆ

Expressions
เพิ่มเติมด้วยประโยคตัวอย่างอีกมากมาย ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

Interesting Tips
เกร็ดความรู้ ข้อสังเกตประเภทของประโยคซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงบริบทการใช้อย่างชัดเจน และสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app