Subscribe to our newsletter:

IK-Bygg

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

IK-Bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold. IK-Bygg er et verktøy for eiere og driftsansvarlige. Den viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet (HMS). IK-Bygg består av en enkel og praktisk sjekkliste som besvares ved hjelp av trafikklys som kartlegger tilstanden på byggene dine. Sjekklisten bidrar til å tydeliggjøre plassering av ansvar og stimulere til samarbeid – også med brukerne av byggene. Denne App'en sørger for at brukere av IK-Bygg enkelt kan oppdatere tilstandsinformasjon og dokumentasjon på sine bygg.