Subscribe to our newsletter:

Gdzie jest moja kupa?

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Educational
  • Simulation
I want this app
Download from AppStore

Nowa aplikacja "Gdzie jest moja kupa?" została stworzona dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Dzięki niej możesz śledzić, którą drogą i w jakim tempie dochodzi Twój "ładunek" oraz gdzie ostatecznie ląduje. Dowiesz się także, dlaczego warto być podłączonym do sieci kanalizacyjnej.

Aplikacja składa się z dwóch części. Pierwsza, to dwa filmy animowane:
• pozytywny, pokazujący zasady działania kanalizacji,
• negatywny, przestrzegający przed skutkami korzystania z szamb i nielegalnego spuszczania ścieków do rzek i jezior.

Sednem drugiej, właściwej część aplikacji jest plan kanalizacji w Jaworznie naniesiony na mapy. Po załatwieniu swojej potrzeby fizjologicznej w danym punkcie miasta wystarczy nacisnąć przycisk, aby zobaczyć całą drogę i poznać czas, w jakim "ładunek" dotrze do oczyszczalni ścieków. Osiągniętym czasem można pochwalić się znajomym na Facebooku.

----------------

New app „Where’s my poo?” was created for City of Jaworzno Water and Sewer Authority. You can use it to track which way and at what pace your “load” is travelling and where it lands. You can also learn why it is worth being connected into sewer network.

Application consists of two main modules. First, two animated videos:
• positive, showing how the sewer system works,
• negative, warning about the effects of using septic tanks and illegal dumping to rivers.

Second, the very essence of the application, is a sewer system plan plotted over Google maps. After taking care of your business in a certain part of the city just press the button to see the route and time of your “load” traveling to wastewater treatment plant. You can then share your times with friends on Facebook.