Subscribe to our newsletter:

HELIOS Orange Mini

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

HELIOS Orange Mini is a mini application intended for the desktop or mobile device to display key information saved in the HELIOS Orange information system. It enables you to access data without the need to work with the client of the information system. The information is displayed as simple and comprehensible indicators or tables, giving users the opportunity to respond to the selected situations by activating an alert or changing the color of the indicator. HELIOS Orange is a modern ERP system for large companies, offering mainly uniform and comprehensive data for strategic decision-making, for overseeing financial flows and granting support in accord with the currently valid legislation. The system provides a broad range of specialized branch-specific modules covering processes and specifics of diverse fields of business. HELIOS Orange Mini je miniaplikace na plochu počítače nebo mobilní zařízení, která slouží k zobrazování klíčových informací z informačního systému HELIOS Orange. Umožňuje přistupovat k datům bez nutnosti pracovat s klientem informačního systému. Informace se zobrazují formou jednoduchých srozumitelných indikátorů nebo tabulek s možností reagovat na zvolené situace formou upozornění nebo změny barvy indikátoru. HELIOS Orange je moderní ERP systém pro velké firmy, který nabízí zejména jednotnost a komplexnost, podklady pro strategické rozhodování, kontrolu finančních toků, či podporu podle aktuální platné legislativy. Poskytuje široké spektrum specializovaných modulů tvořící tzv. oborová řešení pokrývající procesy a specifika konkrétní oblasti podnikání.