Subscribe to our newsletter:

MobiBankPŠ-banka u telefonu

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, uvela je novu uslugu finansijskog poslovanja preko mobilnog telefona, koja omogućava:

•pregled stanja i prometa po svim računima
•plaćanje svih računa (struja, telefoni, porez, infostan, vrtić...)
•interni prenos sredstava
•pregleda svih kartica – debitnih i kreditnih (detalji, transakcije, obaveze)
•provere kursne liste
•dobijanja korisnih informacija (kontakti, vesti, obaveštenja)

Mobilno bankarstvo Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je potpuno jednostavno i ima mnogobrojne prednosti:

•Podržava sve operatere i mreže (Telenor, MTS, VIP, WiFi) i radi u roaming-u
•Omogućava potpunu kontrolu nad sopstvenim finansijama
•Ušteda vremena jer se plaćanja mogu obavljati u hodu – na bilo kom mestu u bilo koje vreme, nezavisnost od radnog vremena ekspoziture, i odlično rešenje u situacijama kada računar nije dostupan
•Nema potrebe za nošenjem posebnog tokena – sve je u okviru aplikacije
•Dovoljan je samo PIN (koji korisnik sam kreira)


Sigurnost: Mobilno bankarstvo Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je potpuno bezbedno jer:

•Za pokretanje aplikacije neophodan je PIN koji ste sami kreirali i koji je poznat samo Vama.
•Aplikacija je zaštićena od kopiranja i instaliranja na druge telefone, jer se link i personalni identifikator za instaliranje aplikacije mogu iskoristiti samo jednom (jednokratno). Nakon što se aplikacija instalira i personalizira oni prestaju da važe.
•Aplikacija koja je vezana za klijentov račun može da se instalira samo jednom na jednom mobilnom telefonu; nije moguće instalirati istu aplikaciju koja je vezana za isti račun na 2 različita mobilna telefona.
•Preuzimanjem aplikacije za mobi-bank instalira se softverski token koji garantuje potpunu sigurnost rada.
•Ukoliko je aplikacija personalizirana, a slučajno ste zaboravili da je zatvorite, ona se sama zatvara nakon 3 minuta nekorišćenja.
•Aplikacija se zaključava ukoliko unesete pogrešan PIN pet puta za redom (potrebna je redistribucija - ponovna instalacija aplikacije).
•Podaci koji se šalju, a vezani su za račune i PIN se ne čuvaju u mobilnom telefonu


Gubitak ili krađa mobilnog telefona – ukoliko dođe do gubitka ili krađe mobilnog telefona, potrebno je odmah obavestiti ekspozituru Banke. Vaša aplikacija je sigurna jer osoba koja je pronašla mobilni telefon ne može da joj pristupi jer ne zna vaš PIN. Zbog toga je jako važno da sve PIN-ove i lozinke čuvate i nemojte ih otkrivati ili učiniti dostupnim drugim osobama.