Subscribe to our newsletter:

iKozminski

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

iKozminski
iKozminski to aplikacja przygotowana specjalnie dla społeczności Akademii Leona Koźmińskiego - jej kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników. Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała aplikację oferującą pełne wsparcie dla studenckiej usługi Wirtualna Uczelnia i wiele więcej. Aplikacja mobilna ALK pozwala na:
- szybkie zapoznanie się z wydarzeniami aktualnie dziejącymi się na uczelni,
- przejrzenie naszej oferty edukacyjnej oraz informacji rekrutacyjnych,
- wyszukiwanie informacji o naszych wykładowcach, w tym ich dyżurów i zajęć,
- pełny dostęp dla studentów do ich danych związanych z tokiem studiowania,
- przeglądanie mapy i nawigację po kampusie Uczelni,
- dostęp do list i innych danych studentów dla wykładowców
- bezpośredni dostęp do Uczelnianej poczty e-mail
- listę oferty pracy z Biura Karier
Aplikacja również powiadamia użytkownika o nowych wydarzeniach, oraz zmianach w Wirtualnej Uczelni – takich jak nowe oceny.
Ponadto, każdy użytkownik jest w stanie dostosować aplikację do swoich potrzeb poprzez edycję wyświetlanych informacji na ekranie głównym.
Aby zalogować się do aplikacji, jako student lub pracownik niezbędne jest wykorzystanie tych samych danych, co do Wirtualnej Uczelni.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/it/aplikacja-ikozminski/

iKozminski
iKozminski is a smartphone application designed for the entire Kozminski University community including candidates, students, faculty and alumni. It offers the following functionalities:
- quick access to events taking place on and off campus
- quick access to the offer of programs
- faculty search and access to their office hours and class schedules
- full access to your information on the Virtual University
- map and campus navigation
- access to student lists and other student data for faculty members
- direct access to student’s e-mail box
- Careers Office’s job offers list
Application sends notifications about new events and changes in Virtual University – such as new grades.
It is also possible to edit the information displayed on the main screen of the app depending on what is useful and important.
Student information is available after logging in using the username and password for the Virtual University.

For more information go to: http://www.kozminski.edu.pl/en/students/it-department/ikozminski-mobile-app/