Subscribe to our newsletter:

MobilGraf

Free
iPad
Genres:
  • Utilities
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Se på et kort hvor forsyningens kloakker, vandledninger eller andre ledningsnet er placeret. De forskellige forsyninger dækker forskellige forsyningsarter, og det er op til forsyningen, at bestemme hvilke data der kan tændes og slukkes for og dermed præsenteres. Søgningen sker via kortet eller en adressesøgning.

VIGTIGT: DENNE APP FUNGERER KUN SÅFREMT DIT FORSYNINGSSELSKAB HAR TILMELDT SIG OG DERMED GIVET ADGANG TIL
FORSYNINGSDATA.

Funktioner

VÆLG LAG I KORTET
Tænd og sluk for de forskellige typer af informationer (lag) du ønsker skal vises/skjules i kortvinduet.

SØG ADRESSE
Fremsøg en specifik adresse i forsyningens område.

HVOR ER JEG
Finder din nuværende position og holder kortet centreret om denne.

VIS HELE KORTET
Zoom kortet ud og viser hele forsyningsområdet.

INFO
Brugere der er logget ind har adgang til denne funktion. Klik i kortet og få informationer om de elementer i ledningsnettet der er klikket på.

KONTAKT VIRKSOMHED
Viser kontaktoplysninger til den valgte forsyning.

VÆLG FORSYNING
Herunder kan du vælge mellem de forsyninger der er tilmeldt denne app.

LOG IND
Brugere kan med log ind funktionen gives adgang til at se forskellige sæt af lag i kortet.

SPROGVALG
Skift sprog i app’en. I den nuværende udgave er følgende sprog tilgængelige. Dansk og Engelsk.

MobilGraf app’en vil løbende blive udbygget med flere services, hvoraf flere af disse vil blive styret med adgangskontrol, så forsyningen kan bestemme hvem der må tilgå hvilke data.