Subscribe to our newsletter:

Formelsamling Matematik A

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

'Formelsamling Matematik A' er en komplet formelsamling for Matematik A i gymnasiet.
Den indeholder lidt over 250 formler, som suppleres af mere end 500 forklarende illustrationer/eksempler!

Applikationen er sorteret alfabetisk i emner og vises i en oversigtsform, så det er hurtigst muligt at finde lige netop den formel, som du leder efter.

Ved tryk på formlen vises et eksempel på, hvordan denne kan bruges. Der er lavet et sådan eksempel for ALLE formler. Desuden bruges farverige illustrationer i meget høj grad til at forklare både formler og tilhørende eksempler.

Udover formlerne, som du kender dem fra den nuværende formelsamling, indeholder applikationen også nogle udvalgte, ekstra formler. Disse har tidligere har været del af gymnasiets formelsamling og kan være rigtigt gode at kende. Hver formel af sådan en art (f.eks. differentiation af en brøk) er klart markeret med et BONUS-tegn.

Applikationen er opdelt i følgende emner:
- Areal og Rumfang
- Differentialligninger
- Differentialregning
- Eksponentialfunktioner
- Grænse og Asymptoter
- Integralregning
- Koordinatsystemer
- Kurver, Cirkler & Kugler
- Kvadratsætninger
- Linjer 2D
- Linjer 3D
- Logaritmefunktioner
- Planer i Rummet
- Polynomier
- Potensfunktioner
- Potensregneregler
- Procentregning
- Proportionalitet
- Sandsynlighedsregning
- Statistik
- Trekanter
- Trigonometri
- Vektorer 2D
- Vektorer 3D

Formelsamling Matematik A er oplagt for gymnasieelever, samt for studerende på videregående uddannelser, hvor matematik anvendes. Den kan dog bruges af alle, som ønsker en overskuelig og komplet formelsamling for matematik i gymnasiet - lige ved hånden.

Eventuelle kommentarer eller forbedringsforslag er meget velkomne. Skriv til
matematikformler@gmail.com