Subscribe to our newsletter:

minvej

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Applikationen minvej er et vigtigt værktøj i metodeudviklingsprojektet minvej. App'en er udviklet i et samarbejde mellem en række borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Minvej giver mennesker med sindslidelser mulighed for at blive klogere på deres handlemuligheder og mønstre i forhold til sindslidelsen. Minvej kan forebygge tilbagefald og derfor medvirke til at skabe tryghed for både det enkelte menneske med en sindslidelse, for netværket og for de professionelle samarbejdspartnere.

Minvej app’en er en kriseplan/forebyggelsesplan omsat til et individuelt recovery understøttende værktøj, og er en åben skabelon, som udfyldes af den enkelte. Den indeholder de elementer en kriseplan sædvanligt indeholder (beskrivelse af tidlige advarselstegn, risikosituationer, kortlægning af netværk, ideer til handlemuligheder, osv.) samt en række features og muligheder, der i særlig grad understøtter den enkelte borger i at leve et godt hverdagsliv. Det kan fx være at måle på omfanget af social kontakt eller ens humør.

For at få det fulde udbytte af app’en skal du deltage i de fysiske workshops, der introducerer dig til metoden og app’en. Du kan læse mere om minvej på www.min-vej.dk. For at få adgang til app’en er det en forudsætning, at du deltager i projekt minvej.

Minvej app’en erstatter ikke professionel hjælp, men kan understøtte anden professionel hjælp.