Subscribe to our newsletter:

Wmff!

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Are you being bullied? Are you having difficulty staying in education? Do you know you have a say in decisions that affect you?
Wmff! is a new and unique bilingual mobile app for 14-25 year olds in Wales. It offers practical solutions via our survival guides, live messaging and secure forums.
Supported by SNAP Cymru, a leading Wales-only charity that works with children and young people with additional learning needs or who are at risk of falling between the cracks in the education system or job market, Wmff! can give you instant help on the important issues that affect your future prospects.
Developed in conjunction with young people in Wales and featuring stories from those who have had difficulties in the past and come out the other side, Wmff! offers help based on real experience with practical solutions to ensure that whatever problem you’re having in school, further education or getting a foothold in the workplace, SNAP Cymru’s assistance will be on call via the app.
Wmff! is part of the Reach the Heights Project part funded by the European Social Fund.


Wyt ti’n cael dy fwlio? Wyt ti mewn pembleth ynglŷn â dy ddyfodol? Wyt ti eisiau dweud dy ddweud mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnat ti?
Ap ffôn symudol dwyieithog newydd ar gyfer Cymry ifanc 14-25 oed ydy Wmff! Mae’n cynnig cyngor ymarferol i unrhyw un sydd eisiau taclo problemau yn ogystal â gallu gyrru negeseuon byw at SNAP ac ymuno â fforymau dan glo.
Mae Wmff! yn cael ei gefnogi gan SNAP Cymru, elusen Gymraeg sy’n gweithio gyda phobl ifanc ag anawsterau dysgu neu sydd angen help llaw i sicrhau nad ydynt yn syrthio rhwng dwy stôl yn y dyfodol - heb swydd neu heb gymwysterau; gall Wmff! dy helpu i daclo materion sy’n effeithio ar dy ddyfodol.
Datblygwyd Wmff! gyda phobl ifanc yng Nghymru ac mae’n cynnig cyngor ymarferol i helpu unrhyw un sy’n wynebu anawsterau yn yr ysgol, addysg bellach neu wrth geisio am swydd yn ogystal â fideos gydag unigolion yn trafod eu profiadau wrth oresgyn eu problemau.
Mae Wmff! yn rhan o fenter Cyrraedd y Nod wedi ei ariannu yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.