Subscribe to our newsletter:

DOMOPHONE

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

-EN-
This application is created to connect with the interphone.

It allows to:
- answer calls
- hold a conversation
- see interphone camera preview
- open the gateway
- open and close the gate

-PL-
Aplikacja przeznaczona do łączenia się z domofonem.

Umożliwia:
- odbieranie wywołań
- prowadzenie rozmowy głosowej
- podgląd widoku z kamery domofonu
- otwieranie furtki
- otwieranie/zamykanie bramy wjazdowej

-CZ-
Aplikace určená pro spojení s domovním telefonem.

Umožňuje:

- přijímat volání
- vést hlasový hovor
- náhled v pohledu kamery domovního telefonu
- otevírat branku
- otevírat/zavírat vjezdovou bránu

-SK-
Aplikácia je určená pre spojenie s domofónom.

Umožňuje:

- prijímanie hovorov
- uskutočňovanie hlasových hovorov
- náhľad z kamery domofónu
- otváranie bránky
- otváranie/zatváranie vjazdovej brány  


www.domophone.eu