Subscribe to our newsletter:

Mburoja e Muslimanit

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është Një dhe i pa shoq, dhe dëshmoj se Muhammedi salAll-llahu alejhi ue selem është rob dhe i dërguar i Tij.

Mburoja e Muslimanit është një libër i begatë që përmbledh lutjet dhe dhikrin (përmendjen e Allahut) për të cilin ka nevojë muslimani gjatë ditës dhe natës si dhe në raste të ndryshme me të cilat përballet gjatë jetës së tij.

Ky libër është përpiluar nga autori Said Ali Al Kahtani dhe është përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe atë në miliona e miliona ekzemplarë.

Shpresoj që t'a gjeni këtë aplikacion të përshtatshëm dhe ndihmës në përmendjen e All-llahut Subhanehu ue Teala. Cdo gabim eventual është i imi dhe kërkoj ndjesë paraprakisht.

Nëse keni ndonjë vërejte ose përmirësim ju lutem më shkruani në mburoja@ihsaan.com.au dhe do të mundohem t'a korigjoj sa më parë. Poashtu mirëpres çdo ide dhe sugjerim për ndonjë aplikacion tjetër për Fenë Islame.

Mos më harroni në dua.

Esselamu Alejkum ue Rahmetullah ue Berekatuhu