Subscribe to our newsletter:

SMARTfiszki: CAE

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Aplikacja "SMARTfiszki: CAE" jest integralną częścią publikacji "SMARTfiszki. 1000 angielskich słów na poziomie CAE". Do poprawnego działania wymagane jest posiadanie w/w publikacji.

Na publikację składa się 1000 kolorowych fiszek ze słówkami angielskimi, z których każda jest ilustrowana zdjęciem, zawiera tłumaczenie słówka na język polski i zdanie przykładowe. Aplikacja pozwala na szybkie zeskanowanie kodów kreskowych z każdej fiszki, podgląd tekstu oraz odsłuchanie nagrania słówka i zdania w wykonaniu Brytyjczyków.

"SMARTfiszki. 1000 angielskich słów na poziomie CAE" wraz z aplikacją na iPhone'a to nowoczesna i praktyczna publikacja dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1 według skali Rady Europy). Może służyć jako uzupełnienie tradycyjnej nauki oraz materiał do powtórek słownictwa.

----------

The "Code reader SMARTfiszki CAE" application is an integral part of the publication titled "SMARTfiszki. 1000 angielskich słów na poziomie CAE". It is necessary to have this publication to use the application.

The publication consists of 1,000 colourful flashcards with English words, as well as a photo, an example sentence and a translation into Polish of the word on each of them. With the application, it is possible to scan the QR codes from any flashcard, view all the texts from a given flashcard and listen to the recordings by native British English speakers.

"SMARTfiszki. 1000 angielskich słów na poziomie CAE" with the application for iPhone is a practical, state-of-the-art publication for all the learners of English at an advanced level (C1 according to the scale by the Council of Europe). It can be used as a supplement to traditional ways of learning and handy material for vocabulary revisions.