Subscribe to our newsletter:

ConectaDos

Free
iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

****************************************
English:
****************************************
Conectados is an educative and familiar game mainly focused on 6-12 year-old children’s learning. They will have the possibility of learning vocabulary in other languages, identifying animals, fruits or vegetables. They also will be able to develop their mental skills through simple operations of additions and subtractions.

Even this tool addresses to children, this game can be used by people of different ages. Seniors can train their mental skills and the rest of people can learn vocabulary in another languages through the option “create or modify games”. The user can create new games or modify the existing ones.

****************************************
Español:
****************************************
Conectados es un juego educativo y familiar que está enfocado principalmente al aprendizaje de niños comprendidos entre los 6-12 años, donde podrán aprender vocabulario en otros idiomas, identificar a los animales, frutas, verduras y hortalizas entre otros. También podrán desarrollar el cálculo mental mediante operaciones sencillas de sumas y restas.

Aunque está enfocado principalmente para niños, también es una herramienta útil para todas las edades. Para los mayores les es útil para entrenar la agilidad mental y para el resto, pues puede valer como herramienta para aprender vocabulario en otro idioma, ya que con la opción de crear o modificar juegos, el usuario puede crear los juegos que desee o ampliar los ya existentes.

****************************************
Slovenčina
****************************************
Conectados je vzdelávacia a rodinná hra, ktorá je určená najmä na vzdelávanie detí vo veku 6-12 rokov, pri ktorej sa môžu naučiť slovnú zásobu v iných jazykoch, identifikovať zvieratá, ovocie, druhy zeleniny, okrem iného. Zároveň si môžu precvičiť počítanie prostredníctvom jednoduchých cvičení na sčítanie a odpočítanie.

Napriek tomu, že je táto hra určená najmä deťom, poslúži aj ako užitočný nástroj pre mladých ako i seniorov. Seniorom sa odporúča precvičiť svoje duševné schopnosti a ostatným táto hra poslúži ako nástroj na štúdium slovnej zásoby v inom jazyku, keďže vďaka možnosti vytvoriť alebo zmeniť hry, si hráč môže vytvoriť hry podľa vlastného želania alebo rozšíriť hry už existujúce.