Subscribe to our newsletter:

Nytt Museum

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
  • Education
I want this app
Download from AppStore

På Vestbanetomten i Oslo kan du med denne situerte simuleringen oppleve det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design som nå er under planlegging. Vinneren av arkitektkonkurransen var forum artis av Klaus Schuwerk fra Kleihues + Schuwerk.

Her kan du bevege deg omkring med smarttelefon eller nettbrett og se hvordan den nye bygningen er plassert i omgivelsen.

Du kan også oppleve Munchs kjente bilder, et rom med utvalgt samtidskunst og oppdatert webkamera der en kan sammenlikne byggeprosessen med det endelige resultatet.

Nytt Museum er et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg, Nasjonalmuseet, Kleihues + Schuwerk og Institutt for medier & kommunikasjon, Universitetet i Oslo, samt CodeGrind AB, Tag of Joy og FMB / Paradigm.

En situert simulering er en formidlingsteknologi utviklet i INVENTIO–prosjektet under ledelse av prof. Gunnar Liestøl, for mer informasjon om prosjektet se: www.sitsim.no.