Subscribe to our newsletter:

עיריית הוד השרון

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Social Networking
I want this app
Download from AppStore

האפליקציה הרשמית של עיריית הוד השרון.

השירות לתושבי העיר הוד השרון מתקדם לעידן הטכנולוגי עם אפליקציית Keep It City.

הקשר בין התושבים לעיריית הוד השרון מתחזק באמצעות מגוון יישומים:
* דיווח למוקד העירוני הוד השרון בשילוב תמונה בלחיצת כפתור ומעקב אחר הטיפול.
* חיפוש במפות עם מיקומים חיוניים בעיר הוד השרון - בתי מרקחת, מקלטים ציבוריים, מוסדות חינוך וכד'
* קבלת הודעות חשובות מהעירייה לתושב
* חיוג ישיר למחלקות העירייה השונות - גזברות, רישוי, כ"א, מנהל הנדסה וכד'