Subscribe to our newsletter:

Møde og rejseafregning

Free
iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Med Improvento Rejseafregning kan du holde styr på dine afregninger i forbindelse med møde- og rejseaktiviteter. Du kan indberette udlæg nemt og hurtigt, samt affotografere og vedhæfte bilag i én arbejdsgang. Når rejseafregningen gemmes er dine oplysninger straks tilgængelige for den efterfølgende behandling Diverse godtgørelser og diæter bliver udregnet efter gældende regelsæt. I forbindelse med indberetning af en afregning kan du blandt andet: - angive udlæg - affotografere dine bilag og vedhæfte dem på afregningen - angive kørte kilometer til kilometergodtgørelse - angive fradrag til timedagpenge - angive tabt arbejdsfortjeneste - angive fraværsgodtgørelse - angive diæter Improvento Rejseafregning hjælper dig med følgende: - guidet styring af påkrævede oplysninger - hurtig udfyldelse af ny rejse, med oplysninger fra tidligere rejser  - automatisk udfyldelse af standardoplysninger, som f. eks. din hjem- eller arbejdsadresse Udover det kan du: - færdigmelde dine afregninger til viderebehandling - følge godkendelsesflow af dine indberettede afregninger - få et overblik over antal kørte kilometer i indeværende år For at du kan bruge Improvento Rejseafregning skal du være registreret som bruger.