Subscribe to our newsletter:

AEM

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

POS - Podnety, odkazy a sťažnosti pre samosprávu

Občania nahlasujú podnety a nedostatky

POS - Podnety, odkazy a sťažnosti pre samosprávu - je grafický systém pre podávanie sťažností a podnetov pre samosprávy a vyššie územné celky. Občan sa tu môže aktívne podieľať na zlepšovaní verejnej infraštruktúry tým, že bude upozorňovať na nedostatky, ako napríklad poškodené komunikácie alebo nelegálnu skládku odpadov, ale môže sa aj podeliť s jeho vlastnými návrhmi a nápadmi.

S touto bezplatnou aplikáciou máte možnosť vždy a všade nahlasovať svoje nápady a podnety - nezáleží na tom či sa jedná o poškodené komunikácie alebo nelegálnu skládku odpadov.

A takto to funguje:
1. Spustite aplikáciu a vytvorte nové oznámenie. Potvrďte vašu akutálnu pozíciu alebo určte predmetné miesto v mape.
2. Vyberte z predvolených typov podnetov a popíšte vaše oznámenie stručným textom. Prípadne priložte aj predmetnú fotografiu.
3. Vyplňte kontaktný formulár a odošlite podnet."

POS aplikácia vytvorí PDF formulár s nahlásenými údajmi a mapovým výrezom, ktorý bude poslaný príslušnej zodpovednej osobe na úrade.

Ak je vaše mesto zapojené do služby POS, tak príslušný referent/-ka samosprávy dostane automaticky informáciu o vstupe oznámenia a môže začať so spracovávaním. Občan dostane následne automatickú odpoveď prostredníctvom e-mailu o zaregistrovaní podnetu a bude vždy informovaný o každej zmene stavu vybavenia podnetu automaticky. Stav podnetu je súčasne znázornený farebným symbolom v mape:

Modrý symbol: Podnet bol nahlásený a príslušnou samosprávou ešte nespracovaný.
Červený symbol: Podnet bol spracovaný a preposlaný príslušnému pracovníkovy samosprávy.
Žltý symbol: Podnet je rozpracovaný.
Zelený symbol: Podnet bol opätovne spracovaný, reálne vyriešný a tým aj uzatvorený.

Dôležitá poznámka:
Interaktívny manažment občianskych podnetov pre samosprávu neslúži pre účely nahlasovania nehôd alebo chybových hlásení!

POS Demo
Máte záujem o aktívne nasadenie služby POS vo vašej samospráve? Navštívte našu internetovú stránku www.pos-info.sk. Tu nájdete prístup k nášmu Demo projektu. Tešíme sa na vašu odpoveď a prajeme vám veľa pozitívnych skúseností pri skúšaní POS Dema na stránke www.pos-info.sk!