Subscribe to our newsletter:

Noordzeeatlas

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Deze app geeft thematische kaarten over het Nederlands deel van de Noordzee weer. De kaarten zijn gegroepeerd rond thema’s zoals het watersysteem, het gebruik en beleid/beheer van de Noordzee.

Doordat elke kaart een sterke feitelijke basis heeft, wil de app een objectieve atlas zijn.
De kaarten zijn gemaakt door de ministeries die een taak op de Noordzee hebben, verenigd in het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON).