Subscribe to our newsletter:

รวมข้อสอบติวเข้าสาธิต ป.1

$13.99
iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

"เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"
แบบฝึกหัดรวมแนวทางข้อสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร อ.3, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป.1 ตั้งแต่ปี 2552-2554 ให้น้องๆฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจในการลงสนามสอบคัดเลือกจริง ครบถ้วนด้วยเนื้อหาแนวข้อสอบ, สาระน่ารู้ เกร็ดในการรับสมัคร และการทำข้อสอบแบบจับเวลา รวมทั้งฝึกฟังโจทย์เพื่อทำข้อสอบ ท่านผู้ปกครองจะได้ช่วยสอนน้องๆได้ทุกวันค่ะ