Subscribe to our newsletter:

Växtskyddsinfo - Trädgård

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Identifiera de vanligaste skadegörarna i friland-, frukt- och växthusodlingar med hjälp av VäxtskyddsInfo-trädgård.

Detaljerade bilder hjälper dig att bestämma vilken skadegörare som är aktuell.

För varje skadegörare beskrivs behovet av en bekämpning, förebyggande åtgärder, skadebild, förväxlingsrisker, biologi, värdväxter, mm.

En utökning av fler skadegörare och komplettering av bilderna är planerad. En uppdatering sker så snart materialet är klart.

Applikationen är utformad och utvecklad av Jordbrukets Växtskyddscentraler i samarbete med Crystal Code AB.