Subscribe to our newsletter:

Mijn Enbrel

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Deze App is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van het medicijn Enbrel. De App wordt geactiveerd met behulp van de EU code, welke te vinden is op de achterzijde van de Enbrel verpakking.

De App helpt je te herinneren wanneer het weer tijd is om te prikken, houdt je voorraad bij en bevat naast informatie over het Enbrel PatientSupport Programma ook de toedieningsinstructie, bijsluiter, reistips en meer.
Disclaimer
© 2012 Pfizer bv, Capelle a/d IJssel. Alle rechten voorbehouden.
Alle afbeeldingen, merken, logo's en teksten zijn en blijven eigendom van Pfizer bv en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pfizer. Pfizer bv verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Pfizer bv in deze applicatie gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyrightteken wordt voorzien: "© 2012 Pfizer bv, Capelle a/d IJssel". Niets in de door Pfizer bv gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik.
Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van Pfizer Inc. dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. Pfizer benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.
Privacy Statements
Pfizer bv respecteert uw recht op privacy. Daartoe is deze verklaring persoonsgegevens opgesteld.
Alle persoonlijke informatie die ingevoerd wordt middels de applicatie, wordt opgeslagen op het apparaat waar de applicatie op staat. Er zal geen informatie opgeslagen worden op een externe server. Zo blijft de informatie volledig privé.
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van deze Applicatie en haar functionaliteiten. Het staat de gebruiker vrij om deze informatie niet in te vullen of op elk gewenst moment weer te verwijderen.

Er is geen internetverbinding nodig voor het feitelijk gebruik van de applicatie. Dit met uitzondering van het voor de eerste keer downloaden van de Applicatie en voor het ontvangen van updates en notificaties.
Uitsluiting aansprakelijkheid
Pfizer betracht grote zorg en inspanning om deze applicatie accuraat en actueel te houden. Niettemin kan Pfizer hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. De applicatie en inhoud ervan is slechts van informatieve aard en ter assistentie van de behandelend arts bij diens uitleg richting patiënt. De applicatie is niet bedoeld als vervangingsmiddel voor passende evaluatie en beoordeling van conditie van patiënt. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts voor een juist diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting.
Deze applicatie is niet meer dan een ondersteuning om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Pfizer bv, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het - door Pfizer bv niet te controleren - gebruik van deze applicatie.

Deze applicatie en alle hierin vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland. Als u in het algemeen vragen heeft over een Pfizer geneesmiddel kunt u eveneens bellen met het gratis nummer: 0800-MEDINFO (0800-6334636)