Subscribe to our newsletter:

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği iPhone/iPad uygulaması içinde güncel haberlere ve duyurulara, haber arşivine, burs ve etkinlik duyurularında, kolorektal hastalıklarla ilgili geniş bilgilere, onam formlarına, eğitici videolara, e-makalelere ve derneğimizle ilgili bütün bilgilere erişebilirsiniz.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği; Kolorektal cerrahi alanında çalışan genel cerrahi uzmanlarının, ulusal, mesleki ve bilimsel (teorik ve pratik), kar amacı gütmeyen, kamu yararına dernek statüsünü kazanmayı hedefleyen uzmanlık derneğidir. Kolorektal cerrahi kolon, rektum ve anüs hastalıklarının koruyucu tanı ve tedavi edici tüm konularını içerir.