Subscribe to our newsletter:

Inwestycje

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

FinGuru polski aplikacja jest podstawowym kalkulatorem opłacalności regularnych oszczędności lub inwestycji. Obliczy końcową zaoszczędzoną kwotę na podstawie regularnych, comiesięcznych wpłat. Dla uproszczenia orientacji na rynku finansowym można wprowadzić procenta i wtedy automatycznie zmienia się rodzaj inwestycji. Dziękujemy za uwagi i wskazówki, co można by poprawić: info@finguru.cz.