Subscribe to our newsletter:

AMS dla miast

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Smart City to konferencja, podczas której dowiemy się, dlaczego miasta mogą (dzięki technologii), powinny (z uwagi na zmiany demograficzne) i muszą (ze względu na aktualne wyzwania i oczekiwania mieszkańców) stawać się inteligentne.

Smart City oznacza miasto, którego działanie przyczynia się do poprawienia jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowania przestrzeni miejskiej jako całości – dzięki wykorzystaniu z jednej strony nowoczesnych technologii, z drugiej użyciu miękkich kompetencji, w tym zaangażowania władz miejskich, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

W aplikacji znajdą Państwo wszelkie informacje na temat konferencji.